Spring naar inhoud

Bestaande roede zijn gemeten

Op maandag 1 augustus 2022 heeft de firma Vaags zowel de binnen- als de buitenroede opgemeten. Tijdens demeting is er eveneens eenscheurtje in de buitenroede geconstateerd. Nu de roede’s zijn gemeten kan het bestek tot het maken van de roede’s worden uitgewerkt. De nieuwe roede’s worden 10 cm korter gehouden dan de bestaande roede’s. Hierdoor zullen ze vrijer over het baliehek gaan draaien. Ook zal de zeeg in het hekwerk dieper worden. Hierdoor zal het gevlucht minder hollerig zijn en kan de steen bij inder windkracht in zijn werk gezet worden. Nadat het bestek is gemaakt kan er een begroting worden opgesteld. Voorlopig gaan we voor alsnog uit van een kostenplaatje van ca. € 100.000,- Alle steun en donaties zijn hard nodig. “Geef om de molen, Laat de wieken weer draaien.”