Spring naar inhoud

Historie

Al in 1368 is er spraken van een molen in Cothen.
In het manuaal van de Johannieters te Utrecht situeert in dit jaar hun bezit te Cothen.
Zijnde de Rijsbrugghen hofstede “infra molendinum et communitatem” ( tussen molen en meent).

Bij de lenen van Abcoude, onder de lenen van Wijk staat genoemd in 1389, 2 hont land bij de windmolen aan de gemene weg.

Kaart uit ca 1560 ( Utrechts Archief)
Kaart uit ca 1560 Cornelis van Berck ( Utrechts Archief)

Eerste molenaar welke word genoemd is in 1588 Willem Jansz, lenen 24 morgen land van Domprovoost te Utrecht.
De molen een Standerd molen en rosmolen is thijnsgoed van de Domproosdij te Utrecht.  (Standermolen 1e voorganger)

rosmolen
rosmolen
Standerdmolen
Standerdmolen

Tussen 1588 en 1777 diverse malen verkocht en beleend.
In 1777 koopt gerechtsbode Rijk van Eck uit de insolvente boedel.
De plecht van 1500 gulden heeft Rijk in 1783 geheel afgelost.
Met de koop in 1777 begint een tijdperk van 2 eeuwen waarbij een Van Eck molenaar was op de korenmolen.

Rijk verkoopt in erfkoop aan zijn zoon Gerrit in 1783  de windkoren en oliemolen met molenerf, boomgaard, smidshuisje naast de molen zijnde thijnsgoed van de Domprovoost, alsmede molenaarshuis met achterhuis en varkenskot verder getimmerde en erf, boomgaard met bepotingen en beplantingen groot 150 roede met erfpacht van 7 gulden en 5 stuivers gelegen aan de Zandweg en de Cotherweg.

 • Rond 1800 vervangt Gerrit de Standerdmolen ( 1e voorganger) door een nieuwe houten molen een grondzeiler.
  Een houten achtkantige bovenkruier, buitenkruier. (2e voorganger)
 • 12 maart 1869 verbrand de houten molen alsmede molenaarshuis en schuur.
 • Willem van Eck liet een nieuw stenen molen bouwen en ging failliet, waarna broer Gerrit het overnam.
 • 1904 wordt er een hulpaandrijving d.m.v stoommachine geplaatst.
 • 1930 wordt de stoommachine vervangen door een elektrische aandrijving.
 • 1936 algehele teloorgang van molens en waren kostbare reparaties nodig, waardoor wieken en kap werden verwijderd.
 • 1980 Er is een verder uitbreiding van verwerken opslag en verkoop van veevoeder nodig.
  1980 verhuis het bedrijf naar Wijk bij Duurstede.
 • Gemeente Cothen koopt de gronden aan en laat alle aanbouw slopen.
 • 1985 Brand de romp van de molen door laswerkzaamheden geheel uit. Mede door de Stichting Behoud Korenmolen Cothen, het verzekeringsgeld kan de molen herbouwd worden.
 • 23 mei 1987 feestelijk in gebruik stelling huidige molen.
 • 1991 Stichting De Utrechtse Molen neemt de molen over in beheer.
 • 2006 nodige groot onderhoud, het verbrede van de stelling, vervangen van de staart, de baard en het nodige verfwerk.
 • 2015 aanpassingen aan de   “invaart” , voor de verkoop van meelproducten om te kunnen voldoen aan de Hygiëncode maalderijenen.
 • 20 september 2018 grene vloerdelen en liggers van de stelling vervangen door azobe vloerdelen en Bankirai liggers
 • 2019 de molen door molen schildersbedrijf Vink opnieuw in de verf gezet
 • 27 november 2021 molen  preventief stilgezet vanwege mogelijk te slecht gelaste roede
 • 13 december roedes gecontroleerd en scheurvorming door metaalmoeheid in binnenroe geconstateerd.
 • 1 augustus 2022 Fa Vaags meet nieuwe roede in en constateert eveneens begin van scheur in buitenroede
Een deel van deze tekst is overgenomen en bewerkt uit:Reinders, Henk(1990) Tussen Rijn en Lek : tijdschrift voor de geschiedenis van het gebied tussen Kromme Rijn en Lek, jg. 24 (1990), nr. 4, p. 18-29(Article)