Spring naar inhoud

Status

Afgelopen dagen heeft men van alle molens in beheer bij Stichting De Utrechtse Molen , (cq. Utrechts Landschap) de kwaliteit van de roede’s onderzocht. De roede is de stalen balk van de wieken waaraan het hekwerk met de zeilen en de houten borden zijn bevestigd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van spontaan afgebroken wieken bij enkele molens in de landen. De eerste resultaten van dit onderzoek heeft aanleiding gegeven om direct 19 van de 23 in beheer zijnde molens stil te zetten. Hierbij behoort ook onze korenmolen “Oog int Zeil “. De roede’s van onze molen zijn van het fabricaat Buurma en gemaakt in 1985. De stalen roede’s zijn gelaste roede’s waarvan mogelijk de lassen te dun of te zwak zijn uitgevoerd. De bij het onderzoek opgemaakte rapportage zal verder bestudeert moeten worden en op grond daarvan zal een vervolg plan gemaakt gaan worden. De roede’s zullen kaal gemaakt moeten worden en door een hijskraan uit genomen. Waarna deze verstevigd en opnieuw opgebouwd en geplaatst worden. Op welk termijn dit zal plaats vinden is niet bekend. De kosten voor het uitnemen en verstevigen van de roede’s worden voorlopig geschat tussen de € 75.000 en de €100.000 per molen. U begrijpt dat dit een miljoenen kostende operatie gaat worden voor alle 19 molens van onze Stichting. Wij vragen aan alle molen liefhebbers onze molen te steunen. U kunt een donatie over maken waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn:

Stichting de Utrechts Molen, Korenmolen Oog int Zeil, IBAN: NL22 RABO 0306 2337 03

Molen tot stilstand gekomen.